Omfattar vagnskadegaranti plåt och lack?

Det är många som undrar om plåt- och lackskador täcks av vagnskadegarantin. Vad händer om någon repar lacken på din nya bil? En buckla på parkeringen – täcks den av garantin? Vi reder ut begreppen. Efter att ha hört efter med Ek Bil & Plåt AB fick vi klarhet i hur det ligger till.

Bilverkstad - man står vid en bil

Vad är vagnskadegaranti?

Vagnskadegaranti är en typ av garanti som alla nya bilar har. Denna garanti kallas ibland även för personvagnsgaranti. Förutsättningen för att bilen ska ha vagnskadegaranti är att du köpt bilen av en svensk generalagent. Det vanliga är att garantin gäller i tre år från registreringsdatumet. När du köper bilen får du ett garantibevis.

Vagnskadegarantin täcker skador som uppstår genom olycka – även singelolycka. Dessutom får du ersättning från skador från yttre olyckshändelse. Skulle någon slå sönder bilen på parkeringsplatsen på natten gäller alltså vagnskadegarantin även då.

Utöver vagnskadegaranti behöver du köpa till en trafikförsäkring för att få framföra fordonet. Köper du dessutom till en halvförsäkring (även kallad delkaskoförsäkring) har du fullständigt skydd. När vagnskadegarantin är på väg att upphöra får du som regel ett meddelande från försäkringsbolaget om att garantin är på väg att gå ut. Då får du även ett erbjudande om att teckna vagnskadeförsäkring.

Vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring?

Vad är då skillnaden mellan vagnskadegaranti och vagnskadeförsäkring? En vagnskadeförsäkring är vad man till vardags kallar för helförsäkring.

För dig som konsument är det i princip ingen skillnad mellan vagnskadeförsäkring och vagnskadegaranti. Har du skaffat trafikförsäkring och halvförsäkring ger vagnskadegarantin samma skydd som motsvarande vagnskadeförsäkring.

Rent tekniskt är ändå vagnskadegarantin en garanti och inte en försäkring. Det har prövats i domstol. För generalagenten innebär det fördelen att premien blir billigare eftersom den då är momsfri.

Lack- och plåtskador ingår i vagnskadegarantin

Om det uppstår skador på plåt och lack på din bil medan vagnskadegarantin gäller kan du få ersättning för reparation. Den främsta haken är ifall självrisken är så pass hög att du själv får stå för en stor del av kostnaden för reparationen. Vilken självrisk som gäller beror på vilket bilmärke det är. Om det handlar om rost i kaross och underrede är det istället rostskyddsgarantin som gäller. Men för att gå tillbaks till frågan i inledningen. Repar någon bilen på parkeringen täcker vagnskadegarantin kostnader för att lacka om de skadade delarna av plåten.