Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är en försäkring ersätter skador på din bil vid olyckor där du själv är vållande eller att ingen annan person vållat skadan. T.ex. om du krockar med en älg eller om du kör av vägen. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skador som kommit av skadegörelse.

Vagnskadeförsäkringen är det tillägg som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring.
Halvförsäkring + vagnskadeförsäkring = helförsäkring.

Om man skall ta det från början kan man alltså göra följande uppställning när det gäller bilförsäkringar från den lägsta, lagstadgade nivån – trafikförsäkringen till den högsta helförsäkringen:
Trafikförsäkring + delkasko = halvförsäkring -> Halvförsäkring + vagnskadeförsäkring = helförsäkring.

Sedan finns det såklart tilläggsförsäkringar som kan kan ta ovanpå helförsäkringen också.

Vagnskadeförsäkring tecknar man för de flesta nyare bilar. Det som normalt avgör om det är värt att teckna en vagnskadeförsäkring är bilens marknadsvärde. Om bilen bara är några tusen är det såklart inte värt att betala tusentals kronor extra på försäkringspremien för att skydda sig om skador på sin gamla rishög.

Eftersom banker som lånar ut pengar till ett bilköp har bilen som säkerhet kan de ibland kräva att det finns en vagnskadeförsäkring på bilen för att skydda sin säkerhet (om vagnskadegaranti saknas).

Vagnskadeförsäkring kan tecknas för bilförsäkring och annan fordonsförsäkring, och ersätter skador på ditt fordon i olyckor där du själv varit vållande, alternativ att motpart saknas (exempelvis vid vilt- eller singelolyckor). Den ersätter också skador orsakade av genom skadegörelse.

En vagnskadeförsäkring är det som skiljer en helförsäkring från en halvförsäkring, på så vis att den ingår i den förra men ej i den senare.

Vagnskadeförsäkring tecknas för de flesta fordon som inte äldre än ca tio år. Det som avgör är bland annat fordonets marknadsvärde, och om du har råd att reparera eller köpa en ny bil utan ersättning från en försäkring, i händelse av skada.

Vissa kreditinstitut som finansierar bilköp kräver att du tecknar vagnskadeförsäkring om vagnskadegaranti saknas.